Spoločnosť RBLD s.r.o. bola založená v roku 2013 s cieľom poskytovať kvalitné služby v oblasti svetelnej techniky. Zameriavame sa na návrh osvetlenia, predaj a distribúciu interiérových a exteriérových svietidiel, svetelných zdrojov a príslušenstva pre svetelnú techniku od rôznych renomovaných výrobcov. Ustavične sa vzdelávame, navštevujeme odborné semináre, medzinárodné výstavy a konferencie. Pre uľahčenie prístupu k informáciám o rôznych svietidlách neustále rozvíjame našu internetovú stránku. V prípade že nenájdete informácie ktoré by ste potrebovali neváhajte a kontaktujte nás telefonicky, emailom alebo osobne. 

 

 

                        " Každý deň je krajší s kvalitným osvetlením "

 

 

SLUŽBY:

 

Svetelnotechnické výpočty, simulácie osvetlenia a svetelných scén v programe DIALUX.

- Uřcenie osvetlenosti (lx)
- Určenie jasov (cd)
- Určenie rovnomernosti osvetlenia
- Stanovenie spravného rozloženia svietidiel
- Stanovenie udržiavacieho činiteľa
- Stanovenie plánu údržby svietidiel
- Určenie oslnenia (UGR)
- Určenie svetelných okruhov a vytvorenie svetelných scén osvetlenia 
- Výstup osvetlenia - svetelnotechnický výsledkov v pdf, dwg a iné

Výber a návrh osvetlenia pre rôzne typy projektov.

Konzultácie pri výbere správneho typu svietidiel a osvetlenia.

Identifikácia typu svietidiel, resp. názvu svietidiel a ich výrobcov.

Montážne návody k svietidlám, technické listy, certifikáty, vyhlásenia o zhode, 2D a 3D modely svietidiel a iné.

Spolupráca pri návrhu osvetlenia s architektmi, dizájnermi, elektroprojektantmi, umelcami a ostatnými profesiami k dosiahnutiu čo najlepšieho výsledku.

Odborná montáž svietidiel, prípadne osobná asistencia pri montáži svietidiel a dohľad na dodržanie správnych technických postupov pri montáži. 

Vypracovávanie cenových kalkulácií.

Predaj interiérových a exteriérových svietidiel, svetelných zdrojov a  príslušenstva pre svetelnú techniku od rôznych renomovaných výrobcov.