Invoice information

RBLD s.r.o.
Štiavnička 572/70
97681 Podbrezová
Slovakia
 
ID: 47429097 
VAT NUMBER: SK2023863611
 

Bank information

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2925901854/1100
IBAN: SK0311000000002925901854
SWIFT: TATR SK BX
 
 

Office

RBLD s.r.o.
Nám. gen. M. R. Štefánika 27/22
97701 Brezno
Slovakia
 

Contact

Juraj Kocúr
Tel.:  +421911549333
E-mai: kocur@rbld.sk 
 
Monday - Friday    8:00 - 16:00
Free parking for our clients.
 
 

 

Svetelné štúdio v Brezne - RBLD s.r.o. - Juraj Kocúr

 

_

Svetelné štúdio v Brezne - RBLD s.r.o.